Av spesialeffekter kan vi utføre morphing, warping og maskering av hele videosekvenser. Alle typer kan valgfritt kombineres med hverandre eller vanlige videoopptak. Se eksemplene nedenfor!

   

  1. Morph-overgang laget med Avid Elastic Reality i    Elgmorph 
  kombinasjon med Avid MCXpress mm.    906 KB
       
 2. Animasjonssekvens laget med Avid Elastic Reality    Elgtramp
  og lagt oppå videoopptak.    1,33 MB
       
 3. Animasjonssekvens laget med Avid Elastic Reality og    Øye
  lagt bak video som er maskert med Elastic Reality.    385 KB
       
  4.  Animasjonssekvens laget ut fra stillbilde med Avid    Bokser
   Elastic Reality og Corel PhotoPaint.    151 KB
       
  5.  Gif-animasjon laget på bestilling    Paul Darwin Sundt
   
       

 

 Pris:        
   Spesialeffekter, utforming av:

 kr.

 300

pr. time
 

 

 
   Eller etter avtale